Política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web Escola Teddy (d’ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

La meva denominació social és: Global Alentorn S.L.
El meu CIF és B01790211.
El meu domicili social es troba a Barcelona.
Email: contacte@escolateddy.com.
La meva activitat social és: Educació.

Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual Escola Teddy garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.

Amb això manifest el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma seguretat mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nomeni e email, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT Al TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, s’informa l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que Escola Teddy entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d’emplenament obligatori, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

En definitiva la FINALITAT és la següent:

La venda de formació i serveis sobre SEU i posicionament WEB.
La venda de Plantilles WordPress
Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al curs.
Subministrament de continguts en el blog
Dirigir la seva xarxa d’afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments d’aquests.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de dole opt-*in, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat recaptats les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAT

Què ocorre en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertiment: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te en la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per a poder subscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recaptades en cap moment són especialment protegits, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·licitis eliminar-los.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remetis eximint-me de qualsevol mena de responsabilitat sobre aquest tema.

Com a usuari, has de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.

Escola Teddy fins avui compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Escola Teddy informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

En compliment del que s’estableix en la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Escola Teddy i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Escola Teddy.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

4. MESURES DE SEGURETAT.

Escola Teddy l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en el RGPD.

Així mateix, Escola Teddy ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de Escola Teddy , podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint en el teu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc web. Per això Escola Teddy no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Escola Teddy, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que vcgs.net no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. Escola Teddy no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Escola Teddy es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de Escola Teddy després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és Escola Teddy.

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, Escola Teddy utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: Dinahosting.
Plataforma web: WordPress.org.
Tema web: Generate Press.
Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics) i Google (Search Console).

En Escola Teddy també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenlace o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a Escola Teddy (el “Hiperenlace“). L’establiment del Hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre Escola Teddy i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi el Hiperenlace, ni l’acceptació o aprovació per part de Escola Teddy dels seus continguts o serveis. En tot cas, Escola Teddy es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenlace al Lloc web.

10. NO DESITJAS REBRE INFORACION DE NOSALTRES O DESITGES REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, recerques de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça contacto@tewsy.es. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant en l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots continuar rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials de Escola Teddy, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Escola Teddy.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Escola Teddy, eliminar els continguts que deixin d’interessar-te o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat. Escola Teddy anima als usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció gestionada per Getresponse amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari la finalitat del qual és comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los, recaptant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran en els servidors de Dinahosting.

3) Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de Webempresa i Getresponse.

4) Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per a ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

5) Venda de inforpoductos: A través de la pàgina web, es poden adquirir infoproductos, en aquest cas, es requereixen dades del comprador (Nom, cognom, adreça, e-mail, número d’identificació fiscal (NIF/VAT/IVA), País) mitjançant la plataforma Woocommerce.

6) Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Escola Teddy des de la mateixa Newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.

7) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics i Tag Manager), en Escola Teddy també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. Pots conèixer la política de privacitat general dels serveis de Google aquí. Addicionalment, pots conèixer com utilitza Google la informació de llocs web o aplicacions que utilitzen els seus serveis aquí.

El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-te els avisos publicitaris més rellevants, per mitjà de l’ús del producte de Google, Google Adwords. D’acord amb la política de privacitat de Google, no recol·lecten dades personals. No obstant això, si no vols que s’utilitzem l’eines de “remarketing” de Google, pots desactivar aquesta opció modificant les configuracions adequades aquí: https://adssettings.google.com/

Més informació de com utilitza Google les cookies en publicitat: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

Així mateix, m’agradaria informar-te que per a la captació de subscriptors i clients utilitzo Facebook Ads pel que en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari accepta la política de cookies i privacitat.

Finalment, m’agradaria informar-te que per a brindar una millor experiència a la meva llista de subscriptors i clients va utilitzar sistemes de rastreig de Active Campaign (veure la seva política de privacitat) pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per a unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No compartiré, vendre, llogar la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir una certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per a prestar alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS.

En la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials ( p.ej “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les teves dades de perfil amb la informació e la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per a garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Escola Teddy en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

14. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Escola Teddy es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts a raonable antelació a la seva posada a pràctica.

Obre WhatsApp
1
Tens algun dubte? 😃
En què et podem ajudar?